CONTACT

188 Suthep Soi6 Suthep Chiangmai City 50200

SOCIAL

  • YouTube
  • S1

จิรพัทธ์ ชมภูทวีป

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
ชั้นปี
รหัสประจำตัว
4
58075184

JOURNAL

01042019180025

นางมาร

grade สี

Apr 1,2019 18:00

วันนี้ได้ทำในส่วนของการแก้สี ละครเรื่องนางมาร EP03,EP05 และ EP06 ในโปรแกรม DaVinci Resolve ซึ่งถือว่าเป็นการแก้สีในโปรเจ็คนี้เป็นครั้งแรก

16032019193341

นางมาร

CG

Mar 16,2019 19:33

วันนี้ได้ทำ CG เรื่องนางมาร EP05 Break 3 เกี่ยวกับการทำ Green Screen หน้าจอ Ipad บนแพลตฟอร์มของ Facebook

16032019193341

นางมาร

CG

Mar 16,2019 19:33

วันนี้ได้ทำ Opening Title ในส่วนของการแก้ไข/จัดวาง CG ใหม่ และเพิ่มชอตแนะนำตัวละคร อีกทั้งได้แก้ไข Interlude อีก 1 ชอต

16032019123341

นางมาร

CG

Mar 16,2019 12:33

ทำ End Credit ของละครเรื่องนางมาร

16032019193341

นางมาร

CG

Mar 16,2019 19:33

วันนี้ได้แก้สีเป็นครั้งแรก ในละครเรื่องนางมาร EP08 และปรับแก้ CG เล็กน้อย

16032019193341

นางมาร

CG

Mar 16,2019 19:33

แก้ไข Opening นางมาร ครั้งที่3 โดยมีการปรับแก้จาก 1 นาที เป็น 2 นาที มีการปรับฟุตเทจและโยกย้าย CG ให้ตรงจังหวะ

16032019193341

นางมาร

CG

Mar 16,2019 19:33

วันนี้ได้ทำในส่วนของการแก้ไข Interlude 7 ชิ้นงาน และทำเพิ่มอีก 2 ชิ้นงาน

15032019163429

นางมาร

CG

Mar 15,2019 16:34

วันนี้ได้ทำ Interlude ละครเรื่องนางมาร จำนวน 7 ชิ้นงาน โดยได้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการทำให้ตัวละครกลมกลืมกับฉากหลังและแนบเนียน และรู้วิธีการใช้ Effect ในโปรแกรม After Efect CC 2019 อีกมากมาย

16032019193341

นางมาร

CG

Mar 16,2019 19:33

วันนี้ได้แก้ไขซีนขับรถ ใน EP02 และ EP03 โดยการปรับแสงภายใน-ภายนอกรถให้เท่ากัน

16032019193341

นางมาร

CG

Mar 16,2019 19:33

วันนี้ได้รับคอมเมนต์แล้วทำการแก้ไขใน Opening และ End Credit และส่งเป็น Check02

16032019193341

นางมาร

CG

Mar 16,2019 19:33

วันนี้ได้ทำ CG กล้องวงจรปิด ในละครเรื่องนางมาร EP04 จำนวน 5 ชอต

16032019193341

นางมาร

CG

Mar 16,2019 19:33

วันนี้มีการแก้ไข Opening /End Credit และแก้ไขชอตรถทั้งหมด โดยการปรับแสงด้านนอกรถให้พอดีกับด้านในรถแ

16032019193341

นางมาร

CG

Mar 16,2019 19:33

แก้ไข Opening ละครเรื่องนางมาร โดยมีการเพิ่มรายชื่อของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องลงไป และแก้ไข CG บางช่วงที่ไม่สมูทให้เสร็จสมบูรณ์

16032019123341

นางมาร

CG

Mar 16,2019 12:33

วันนี้ได้ทำ CG ลบจุดมาร์ค ในละครเรื่องนางมาร EP 22 จำนวน 6 ชอต