CONTACT

188 Suthep Soi6 Suthep Chiangmai City 50200

SOCIAL

  • YouTube
  • S1

นายเศรษฐ์ธิรัฏ พูลหนองรี

มหาวิทยาลัยพะเยา
DePARTMENT
graduated
ACCOUNT INFO
บิ๊ก
NAME
Sex
ชาย
Age
22
Phone
0630251232
EMAIL
UNIVERSITY INFO
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
ภาควิชา
สาขาวิชาการ การสื่อสารสื่อใหม่
ชั้นปีที่
4
รหัส นศ.
58079199
TIME TO TRAIN
เริ่มฝึก
Mon 07 January 2019
สิ้นสุด
Tue 09 April 2019
ตอบรับ
Wed 10 April 2019
OTHER INFO
ประเภทการฝึกงาน
การเดินทางออกนอกสถานที่
ตำแหน่งที่สนใจ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
รายละเอียด
อยากมาเรียนรู้งานและหารประสบการณ์ในการทำงานจริง อยากพัฒนาตัวเอง
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ
เบอร์โทร
E-mail

เอกสารส่งตัว

แนบไฟล์

กรณีเอกสารเป็นไฟล์ กรุณาอัพโหลดเอกสารส่งตัว จากมหาวิทยาลัยโดยการกดปุ่ม Upload ข้างล่าง และเอกสารที่ใช้ต้องเป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 15MB

Upload
Max File Size 15MB

เอกสารส่งตัว แบบส่งลิงค์

กรณีเอกสารของคุณเป็นลิงค์ google drive หรือ dropbox ให้ Copy ลิงค์ของคุณมาไว้ในช่องข้างล่างนี้ (ไม่จำกัดขนาดไฟล์) และกด "ส่ง" 

การแก้ไขข้อมูล

หากคุณต้องการ แก้ไข คุณสามารถกด

ปิดหน้าต่างนี้

แล้วกลับไปแก้ไขได้ใน messenger นะครับ

RESUME / SHOWREEL
ความสามารถทางภาษาหลัก
ความสามารถทางภาษารอง
เหนือ
ใต้
อีสาน
ภาษาอื่นๆ
จำนวนวันที่ฝึก
92.333333333333
วัน
i-1-10.png
16032019123628

นางมาร

Sync เสียง

Mar 16,2019 12:36

วันนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับ

16032019193628

นางมาร

Sync เสียง

Mar 16,2019 19:36

ไม่มีครับ

16032019193628

นางมาร

Sync เสียง

Mar 16,2019 19:36

ไม่มีครับผม

01042019173020

นางมาร

หาไฟล์

Apr 1,2019 17:30

ไม่มีครับ

03042019180653

นางมาร

Sync เสียง

Apr 3,2019 18:06

ไม่มีครับ

05042019192209

นางมาร

ตัดต่อ

Apr 5,2019 19:22

ไม่มีครับ

16032019123628

นางมาร

ตัดต่อ

Mar 16,2019 12:36

ไม่มีครับ

16032019193628

นางมาร

Sync เสียง

Mar 16,2019 19:36

ไม่มี

16032019193628

นางมาร

Sync เสียง

Mar 16,2019 19:36

ไม่มีครับ

02042019180504

นางมาร

ตัดต่อ

Apr 2,2019 18:05

ไม่มีครับ

04042019174600

นางมาร

Sync เสียง

Apr 4,2019 17:46

ไม่มีครับ

06042019204401

นางมาร

ตัดต่อ

Apr 6,2019 20:44

ไม่มีครับ

16032019193628

นางมาร

ตัดต่อ

Mar 16,2019 19:36

ไม่มีครับ

16032019193628

นางมาร

Sync เสียง

Mar 16,2019 19:36

16032019193628

นางมาร

Sync เสียง

Mar 16,2019 19:36

ไม่มีครับ

03042019174055

นางมาร

Sync เสียง

Apr 3,2019 17:40

ไม่มีครับ

04042019180904

นางมาร

ตัดต่อ

Apr 4,2019 18:09

ไม่มีครับ