เรื่องย่อ

ชายผู้เดินทางกลับบ้านมาเผชิญอดีตที่ยากจะลืมเลือน และเมื่อเขาได้รับโอกาสจะแก้ไขความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น เขาจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้ไหม

ดิวไปด้วยกันนะ

2019

CJ Major Entertainment

ผู้รับบริการ

ปี

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

AD 1

ณัฐพงษ์ อรุณเนตร์

Focus 2

aussada likitboonma

DP 3

วรากร อินจ๋อม

AD 3

พัฒชาคริต เตชะติ

CAST

CREW

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram