เรื่องย่อ

การครอบครองวัตถุโบราณลึกลับนำมาสู่การจองเวรไม่สิ้นของนางมารที่สิงสู่ในของชิ้นนั้น

นางมาร

2019

GMM25

ผู้รับบริการ

ปี

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Director

ณัฐพงษ์ อรุณเนตร์

DP 2

นภนต์ ทิพย์ปัญญา

AD เสริม

พัฒชาคริต เตชะติ

CAST

CREW

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram