เรื่องย่อ

หนังสั้นต่อต้านการค้ามนุษย์นำเสนอผ่านสายตาของเด็กชาวไทใหญ่ไร้สัญชาตที่เกิดในเมืองไทย

ป่าซางคำ

2013

กรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผู้รับบริการ

ปี

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

AD 1

ณัฐพงษ์ อรุณเนตร์

ของสวัสดิการ

CAST

CREW

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram