top of page
บริษัทในเครือ
► PLAY

เรื่องย่อ

หนังสั้นต่อต้านการค้ามนุษย์นำเสนอผ่านสายตาของเด็กชาวไทใหญ่ไร้สัญชาตที่เกิดในเมืองไทย