top of page
Studio Commuan
► PLAY

เรื่องย่อ

การประกวดหนังสั้นออนไลน์จากเยาวชนทั่วประเทศในหัวข้อ เทคโนโลยีกับชีวิตแบบ New Normal

Dell Your Story : เทคโนโลยีกับชีวิตแบบ New Normal

2020

Vero and Dell

ผู้รับบริการ

ปี

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

DP 2

aussada likitboonma

DP 1

นภนต์ ทิพย์ปัญญา

เด็กวิ่ง Prop

ศศิวิมล ณ เดือนแรม

CAST

จัดการ

CREW

จัดการ

ชื่อ และ นามสกุลจริง

ชื่อเล่น

บทบาท

บันทึก

เราได้รับข้อมูลพื้นฐานของคุณเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลนักแสดง

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

บันทึก

เราได้รับข้อมูลพื้นฐานของคุณเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลทีมงาน

ชื่อ และ นามสกุลจริง

ชื่อเล่น

bottom of page