เรื่องย่อ

การประกวดหนังสั้นออนไลน์จากเยาวชนทั่วประเทศในหัวข้อ เทคโนโลยีกับชีวิตแบบ New Normal

Dell Your Story : เทคโนโลยีกับชีวิตแบบ New Normal

2020

Vero and Dell

ผู้รับบริการ

ปี

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

DP 2

aussada likitboonma

DP 1

นภนต์ ทิพย์ปัญญา

เด็กวิ่ง Prop

ศศิวิมล ณ เดือนแรม

CAST

CREW

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram