เรื่องย่อ

เพลงของเต้น นรารักษ์ ในฝั่งของเมียหลวงที่ก่นด่าประนามเมียน้อยต่างๆนานา และหาทางเอาคืนอย่างสาสมใจ

MV เสื่อม

2016

GMM TV

ผู้รับบริการ

ปี

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Director

CAST

CREW

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram