สาำหรับ STAFF

ข้อมูลการขอเข้ารับการฝึกงานของ

ชื่อจริง นามสกุล

arrow&v
ชื่อเล่น
เพศ 
เพศ 
อายุ
อายุ
โทรศัพท์
05253252352
มหาวิทยาลัย
คณะ
ภาควิชา
ชั้นปี
4
รหัสประจำตัว
05253252352
DePARTMENT
เริ่มฝึก
วันที่เริ่มฝึก
สิ้นสุด
วันที่เลิกฝึก
ตอบรับ
วันที่ตอบรับ
สถานะ
สถานะการฝึกงาน

JOURNAL

บันทึกการฝึกงานของ

ชื่อจริง - นามสกุล

จำนวนวันฝึกงาน
XXXXX
วัน
รายละเอียด
บรรยายรายละเอียดอื่นๆ มาอย่างโง้นงี้
เอกสารแนะนำตัว
SHOWREEL

CONTACT

188 Suthep Soi6 Suthep Chiangmai City 50200

SOCIAL

  • YouTube
  • S1