ชื่อจริง นามสกุล

มหาวิทยาลัย
DePARTMENT
สถานะการฝึกงาน
ACCOUNT INFO
ชื่อเล่น
NAME
Sex
เพศ 
Age
อายุ
Phone
05253252352
EMAIL
UNIVERSITY INFO
มหาวิทยาลัย
คณะ
คณะ
ภาควิชา
ภาควิชา
ชั้นปีที่
4
รหัส นศ.
05253252352
TIME TO TRAIN
เริ่มฝึก
วันที่เริ่มฝึก
สิ้นสุด
วันที่เลิกฝึก
ตอบรับ
วันที่ตอบรับ
ความสามารถทางภาษาหลัก
เหนือ
ความสามารถทางภาษารอง
ใต้
อีสาน
ภาษาอื่นๆ
TEXT
จำนวนวันที่ฝึก
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
วัน
RESUME / SHOWREEL
OTHER INFO
ประเภทการฝึกงาน
ประเภทการฝึกงาน
การเดินทางออกนอกสถานที่
นอกสถานที่
ตำแหน่งที่สนใจ
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
ความรับผิดชอบ
รายละเอียด
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ
เบอร์โทร
E-mail
ชื่อ
เบอร์โทร
E-mail

เอกสารส่งตัว

แนบไฟล์

กรณีเอกสารเป็นไฟล์ กรุณาอัพโหลดเอกสารส่งตัว จากมหาวิทยาลัยโดยการกดปุ่ม Upload ข้างล่าง และเอกสารที่ใช้ต้องเป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 15MB

Upload
Max File Size 15MB

เอกสารส่งตัว แบบส่งลิงค์

กรณีเอกสารของคุณเป็นลิงค์ google drive หรือ dropbox ให้ Copy ลิงค์ของคุณมาไว้ในช่องข้างล่างนี้ (ไม่จำกัดขนาดไฟล์) และกด "ส่ง" 

การแก้ไขข้อมูล

หากคุณต้องการ แก้ไข คุณสามารถกด

ปิดหน้าต่างนี้

แล้วกลับไปแก้ไขได้ใน messenger นะครับ

CONTACT

188 Suthep Soi6 Suthep Chiangmai City 50200

SOCIAL

  • YouTube
  • S1