กชกร ใจเฉลา

Creative

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

สายป่าน

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

นิเทศศาสตร์

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

4

เหตุผลที่มาสมัคร

เป็นสตูดิโอที่มีผลงานเป็นที่รู้จัก มีความเป็นมืออาชีพ จึงอยากฝึกงานด้วยเพื่อจะได้เรียนรู้การทำงานในสายงานนั้นๆจริง

เป้าหมายของอาชีพ

ฝึกฝนตัวเองและต่อยอดทำงานต่อไปในสายงานนี้

ผลงาน

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566

รวมวันในการฝึกงาน

109

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0967873901

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.ธีระพันธ์ ชนาพรรณ

เบอร์โทรอาจารย์

0 2579 1111 ต่อ 2342

LINE

saipan_gj

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram