top of page

ครองขวัญ แจ้งจรัส

Equipment

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

ปลื้ม

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

นิเทศศาสตร์ เอกภาพยนตร์

3

เหตุผลที่มาสมัคร

เคยดูผลงานสตูดิโอคำม่วน จึงสนใจอยากจะฝึกงานที่นี่

เป้าหมายของอาชีพ

พัฒนาตัวเองในด้านProduction และเพิ่มพูนความรู้ของตนเองด้านอุปกรณ์ในกองถ่ายมากขึ้น

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566

รวมวันในการฝึกงาน

60

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566

ประเภทการฝึกงาน

รายวิชา

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0982569200

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ฐิติยา พจนาพิทักษ์

เบอร์โทรอาจารย์

0867851221

LINE

neptune2544

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page