จักรกฤษณ์ กันทาคำ

Post Production

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

นัท

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

ศิลปศาสตร์

นิเทศศาสตร์

4

เหตุผลที่มาสมัคร

เป้าหมายของอาชีพ

ผลงาน

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

รวมวันในการฝึกงาน

24

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565

ประเภทการฝึกงาน

รายวิชา

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0648107288

อาจารย์ที่ปรึกษา

อจ.

เบอร์โทรอาจารย์

000000000

LINE

Jakkit

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram