จิรัชญา บรรณพงศ์กร

Production

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

มิ้นท์

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

นิเทศศาสตร์

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

4

เหตุผลที่มาสมัคร

ชอบทำงานด้าน Production และอยากเรียนรู้งาน อยากจะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น

เป้าหมายของอาชีพ

อยากสร้างหนังภาพยนตร์สักเรื่อง

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566

รวมวันในการฝึกงาน

109

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0851775077

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ

เบอร์โทรอาจารย์

0852229889

LINE

0851775077

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram