ชลธิชา บุญจำลอง

Production

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

โม

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

นิเทศศาสตร์

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

4

เหตุผลที่มาสมัคร

อยากสัมผัสการทำงานจากประสบการณ์จริงเพื่อพัฒนาตัวเองและเรียนรู้การทำงานเป็นทีม

เป้าหมายของอาชีพ

เพื่อให้ตัวเองมีศักยภาพและความพร้อมต่อการจัดการที่สำคัญต่อการทำงานเป็นทีม และเพื่อให้ตัวเราเป็นบุคคลากรที่คุณภาพ ที่สามารถต่อยอด กระตือรือร้น ประยุกต์ใช้ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในแวดวงการสายงานนี้

ผลงาน

2019 - เป็นนักเขียนนวนิยายออนไลน์ ทำหนังสือขาย และขายทางเว็บไซต์ E-Book
2021 - เคยเป็นผู้ช่วยผู้กำกับ และคนเขียนบท ในภาพยนตร์สั้นเรื่อง The hidden value จากงานประกวดหนังสั้น ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ช่วงเดือนมีนาคม ปีและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2
2022 - เคยทำ Art Director และ แอคติ้งโค้ช ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Glitch Memory
2022 - เคยทำงานฝ่ายอาร์ตในเอ็มวีเพลง Nitrous Oxide
2022 - เคยเป็น Co-Director คนเขียนบท และแอคติ้งโค้ชภาพยนตร์สั้นเรื่อง สุขซ่อน ในช่วงเดือนตุลาคมปี 2565

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566

รวมวันในการฝึกงาน

109

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0649717797

อาจารย์ที่ปรึกษา

จิตรเมธ ฉลองพันธรัตน์

เบอร์โทรอาจารย์

0956767844

LINE

noomo191

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram