top of page

ชาญชัย กมลบูรณ์

Equipment

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

พู่กัน

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

วิทยาการสารสนเทศ

นิเทศศาสตร์

4

เหตุผลที่มาสมัคร

เพราะว่าต้องการหาประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์โควิด19จึงต้องเรียนออนไลน์ทำให้การเก็บเกี่ยวประสบการร์ในห้องเรียนซึ่งควรจะเป้นพื้นฐานนั้นไม่เพียงพอ

เป้าหมายของอาชีพ

อยากจะเป็นคนที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สำหรับสายงานนี้ และเพื่อพัฒนาสายงานนี้ต่อไป

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

99

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทการฝึกงาน

รายวิชา

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0886537649

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ชญานุช วีรสาร

เบอร์โทรอาจารย์

0813022674

LINE

pugun_nightmare

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page