top of page

ณัฐกิตติ์ จันทรสีผ่องเพ็ญ

Equipment

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

ซัน

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

นิเทศศาสตร์

สื่ิอวิทยุโทรทัศน์และดิจิทัศน์

3

เหตุผลที่มาสมัคร

พอดีเห็นผลงานในyoutubeเลยสนใจที่จะสมัครครับ

เป้าหมายของอาชีพ

ฝึกประสบการณ์เก็บเกี่ยวความรู้และพัฒนาทักษะด้านต่างๆให้มากขึ้นครับ

ผลงาน

คลิปที่ 834266666 https://www.youtube.com/watch?v=TYEUHy_fUuE&list=LL&index=1
คิดถึง ≠ bodyslam https://www.youtube.com/watch?v=EVoIkZD4MyY
เทพพระเจ้า ซอร์สายฟ้า https://youtu.be/LdbuFO4uU8I

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

รวมวันในการฝึกงาน

77

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566

ประเภทการฝึกงาน

หาประสบการณ์

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0612952152

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.สุรวุฒิ เกตุโรจน์

เบอร์โทรอาจารย์

0856869777

LINE

natthakit_sun18

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page