top of page

ณัฐพงษ์ มณีวรรณ

Creative

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

โอ๊ต

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

วิทยาการสารสนเทศ

นิเทศศาสตร์

4

เหตุผลที่มาสมัคร

เพราะเป็นบริษัทที่เราสามารถเข้าได้กับทุกเพศ ทุกวัย และยังสามารถพัฒนาตัวผมอีกด้วย และฝึกฝนในด้านต่างๆที่ผมยังไม่รู้ให้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆ

เป้าหมายของอาชีพ

ตอนเด็กเคยดูรายการรายการนึงที่เป็นเบื้องหลัง แล้วรู้สึกชอบ จึงทำให้มีความรู้สึกอยากฝึกในสายงานนี้ และในตอนเรียนเป็นคนที่ชอบคิด คิดบทหนัง แล้วรู้สึกว่าเราน่าจะเหมาะกับสายงานครีเอทีฟ อาจจะเป็นความฝันตั้งแต่เด็กที่เห็นพี่ๆเขาได้ทำเบื้องหลังแบบนั้นเลยทำให้รู้สึกมีแรงบันดาลใจทำในเรื่องด้านครีเอทีฟจนถึงปัจจุบัน

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

99

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทการฝึกงาน

หาประสบการณ์

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0640129801

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. ปรีชา สาคร

เบอร์โทรอาจารย์

0866390954

LINE

aood1999

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page