ณัฐรินทร์ ดุลยพลสิทธิ์

Equipment

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

การทางพิเศษ

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

ภาพยนตร์

การ์ตูน

0

เหตุผลที่มาสมัคร

fdsaf

เป้าหมายของอาชีพ

dsafasdf

ผลงาน

sdfsadfasd

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

57

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

ประเภทการฝึกงาน

รายวิชา

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

+66898103895

อาจารย์ที่ปรึกษา

เบอร์โทรอาจารย์

LINE

@mdsponx

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram