ณัฐวดี เสาร์วงษ์

Production

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

ดรีม

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

วิทยาการสารสนเทศ

นิเทศศาสตร์

4

เหตุผลที่มาสมัคร

อยากทำงานในด้านของ Production และประทับใจในผลงานและการทำงานของ Studio Commuan จึงอยากเข้าไปทำงานที่บริษัทนี้ เพื่อที่จะเพิ่มทักษะความรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด คิดว่าประสบการณ์ที่เคยทำจะนำมาพัฒนาบริษัทได้ ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะที่มี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้

เป้าหมายของอาชีพ

เป้าหมายคือในอนาคตอยากที่จะพัฒนาฝีมือตัวเองให้ดีขึ้นในสายงานที่ทำ ให้เป็นคนที่เชี่ยวชาญในตำแหน่ง และเพื่อที่จะต่อยอดให้ได้ไปทำในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ให้ได้มีความรู้และความสามารถในสายงานที่ทำอย่างละเอียด จึงคิดว่าควรที่จะทำงานสายนี้อย่างตั้งใจ และไม่ปิดกั้นที่จะเปิดรับในสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาทั้งปัจจุบันและในอนาคต

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

99

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทการฝึกงาน

รายวิชา

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0661361131

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ชญานุช วีรสาร

Facebook

เบอร์โทรอาจารย์

0813022674

LINE

dntwdsw

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram