top of page

ดาริกา แว่นแก้ว

Equipment

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

แยม

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

การสื่อสารมวลชน

การสื่อสารบันเทิง

4

เหตุผลที่มาสมัคร

เนื่องจากต้องการฝึกฝนประสบการณ์การทำงานให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งทางสตูดิโอมีเนื้อหาสาระในการทำผลงานออกมาได้น่าสนใจ ดูมีความเป็นเอง อีกทั้งคิดว่าหากได้ฝึกงานที่นี่จะได้ความรู้เเละประสบการณ์มากมาย สามารถที่จะนำไปต่อยอดในการทำงานจริงได้

เป้าหมายของอาชีพ

ต้องการนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการทำงานจริงได้ ไมาว่าจะเป็นเบื้องหลัง หรือการทำงานอื่นๆ ก็สามารถนำไปพัฒนาต่อได้

ผลงาน

- ผลิตรายการสนทนา “เฮ้ย มาฟัง” รับบทเป็นพิธีกรรายการ
- ผลิต Unofficial MV เพลง “ที่รัก” ฟอร์ด
- ละครสั้น “Present…ของขวัญที่ใครก็ให้ไม่ได้” รับบทนักแสดงหลัก
- ทำแผนสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (จังหวัดเชียงใหม่)

https://www.canva.com/design/DAFMUqRBr1w/k-C6m1m2vkhxmWnu8dJFxA/view?utm_content=DAFMUqRBr1w&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

102

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทการฝึกงาน

รายวิชา

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0846173134

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกานต์ ลิมปิติ

เบอร์โทรอาจารย์

0539427034

LINE

yyaamm2610

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page