ตังเม เก๋ไก๋

Production

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

ตัง

arrow&v
Comfirm

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

ภาพยนตร์

การ์ตูน

3

เหตุผลที่มาสมัคร

ที่นี่มีแต่คนเก่งๆ

เป้าหมายของอาชีพ

อยากรวย อยากดัง

ผลงาน

การศึกษา
โรงเรียนอนุบาลอังคณานุกูล อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา (ปัจจุบัน โรงเรียนชื่อ ระดมวิทยานุสรณ์)
โรงเรียนวัดสระแก้ว อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป อาชีวะ
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะศิลปกรรม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สำเร็จหลักสูตร พ.ส.บ. พัฒนาสื่อสัมพันธ์สำหรับนักบริหาร กองทัพอากาศ 2551
ว่าที่ พันเอก พิเศษ สำเร็จหลักสูตร ผ.ก.ร. ผู้กำกับกำลังสำรองแห่งประเทศไทย
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (EPA) 2553
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) 2553
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (DPA) 2554

https://www.youtube.com/watch?v=6avAha_GoBQ

https://www.commuanengine.com/talent/%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%84/b6ae1d23-985f-4197-88d9-6ac6acf92dd0

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565

รวมวันในการฝึกงาน

87

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565

ประเภทการฝึกงาน

รายวิชา

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

+66898103895

อาจารย์ที่ปรึกษา

ครูต้อย

เบอร์โทรอาจารย์

4245651231

LINE

@mdsponx

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram