ทรงดัชกร มีแหวน

Production

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

ป็อกแป็ก

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

วิทยาการจัดการ

โปรแกรม นิเทศศาสตร์ ดิจิทัลมัลติมีเดีย

4

เหตุผลที่มาสมัคร

ผมอยากมีโอกาสฝึกประสบการณ์ทำงาน เพื่อต่อยอดความสามารถจากความรู้จากมหาวิทยาลัย และ การเจอศิลปินหลายคน
ที่อยากฝึกในครั้งนี้ ผมอยากมีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานอย่างไรในอุตสาหกรรมภาพยตร์ เพื่อที่จะได้ปรับตัวเป็นแรงงานที่เหมาะสมในอนาคตของตลาดแรงงานในสายงานนี้ครับ

เป้าหมายของอาชีพ

อยากฝึกประสบการณ์การทำงานด้านการทำงานรวมกันเป็นทีม เพราะผมขาดประสบการณ์ทางด้านนี้มาก
และพยายามฝึกตัวเองมาตลอด และ หวังว่าจะดีมากขึ้นเรื่อยๆ

ผลงาน

https://drive.google.com/drive/folders/1pRWfObCEIxKFZMolyfDudhRgWNEI-Dfj?usp=sharing
ผลงานรวมตลอดที่ผ่านมา
https://www.facebook.com/c.champion/videos/636173400788376
ปางช้าง บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร จ.เชียงราย l ชุมชนแชมป์เปี้ยน
https://www.facebook.com/publicrelations.snk/videos/1389368198126765
นอกห้องเรียน By กองพัฒนานักศึกษา EP. 18 นักศึกษาวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบถุงปันสุขสู้ภัยโควิด-19
https://www.facebook.com/CrruLife/videos/2955455971451460
ช่วยทำไลฟ์สด คณะวิทยาการจัดการกิจกรรมเปิดบ้าน “CRRU Open House 2022 Online”
https://www.facebook.com/publicrelations.snk/posts/pfbid0AUs26RFiA8t6r5nSg1reCTmnBQfLWWzq1AKaNEvvFVszWacvCZQehuzUQXLUHwW8l
นอกห้องเรียน By กองพัฒนานักศึกษา EP. 12 LIFE TALK ประกันอุบัติเหตุหมู่นักศึกษา มร.ชร.
https://www.facebook.com/sayme.pockpack/videos/384187079826681
PR โพสประชาสัมพันธ์ให้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ค่าเทอม ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
https://www.youtube.com/watch?v=BzBeNWRjDa4
เมื่อคืนฉันฝันว่า - 2T FLOW x SNOOPO x HANXPOND - Unofficial MV


ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565

รวมวันในการฝึกงาน

182

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566

ประเภทการฝึกงาน

รายวิชา

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0931780850

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.กฤษณะ แสงจันทร์

เบอร์โทรอาจารย์

0835447378

LINE

0828931900

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram