ธนโชติ ณ มะกอก

Production

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

ฟิวส์

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

นิเทศศาสตร์

4

เหตุผลที่มาสมัคร

เพราะสตูดิโอคำม่วน ถือว่าเป็นโปรดักชั่นที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ มีผลงานที่น่าชื่นชน น่าสนใจผลิตออกมาอยู่ตลอด ทำให้อยากที่จะเข้าไปเรียนรู้ เข้าไปศึกษาการทำงานของสตูดิโอคำม่วน ว่ามีแนวคิด มีการทำงานกันแบบไหน และมองว่าถ้าต้องฝึกงานโปรดักชั่นในเชียงใหม่ หรือในภาคเหนือ ก็คงจะหนีไม่พ้นสตูดิโอคำม่วนอย่างแน่นอน

เป้าหมายของอาชีพ

หวังว่าจะได้รับประสบการณ์การทำงานในด้านโปรดักชั่นเพิ่มมากขึ้น เพราะว่าที่ผ่านมาในช่วงเรียนถือว่ามีอุปสรรคมากในการออกกอง ถ่ายงาน ทำให้หวังว่าในการฝึกงานด้านโปรดักชั่นนั้น จะมาเติมเต็มความรู้ที่ขาดหายไปในช่วงระหว่างเรียน และหวังว่าความรู้ที่ได้รับ จะส่งเสริมการทำงานในอนาคตได้

ผลงาน

โดยสิ่งที่ผมแนบมาด้วยก็คือ
1. Resume + Portfolio => https://drive.google.com/file/d/1vOfNGgu15_5V7RqibddhrbrwyXJsLiCR/view?usp=sharing
2. เป็นเว็บไซต์ผลงาน => https://thanachotn62.wixsite.com/my-site

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

120

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0823917392

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.วนาวัลย์ ดาตี้

เบอร์โทรอาจารย์

081-455-0769

LINE

thanachot--

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram