top of page

ธรรมรัตน์ คำรักษ์

Creative

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

นายปอ

arrow&v
Comfirm

เกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

นิเทศศาสตร์

การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

3

เหตุผลที่มาสมัคร

เพราะมีความสนใจในการเขียนบทภาพยนตร์และเรียรรู้ด้านการเตรียมการทำงานของการถ่ายภาพยนตร์

เป้าหมายของอาชีพ

อยากที่จะเป็นนักเขียนบทเป็นนักสร้างสรรค์

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566

รวมวันในการฝึกงาน

88

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566

ประเภทการฝึกงาน

รายวิชา

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0809577682

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. นิภากร กำจรเมนูกูล

เบอร์โทรอาจารย์

0815449464

LINE

Nine_0980

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page