นภัสชล วรนุช

Management

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

เปรี้ยว

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

ดิจิทัลมิเดียและศิลปะภาพยนตร์

ภาพยนตร์

4

เหตุผลที่มาสมัคร

อยากเรียนรู้งานด้านโปรดักชั่นและลงมีมือทำงานจริง

เป้าหมายของอาชีพ

อยากเป็นproducerที่มีความสามารถ

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565

รวมวันในการฝึกงาน

90

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565

ประเภทการฝึกงาน

หาประสบการณ์

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0958803933

อาจารย์ที่ปรึกษา

จักริน เทพวงค์

เบอร์โทรอาจารย์

02-487-3888ต่อ2430

LINE

N.naphatchon

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram