นลินทิพย์ พวงพั่ว

Production

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

ปาย

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

นิเทศศาสตร์

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

4

เหตุผลที่มาสมัคร

เพราะเป็นสตูดิโอที่จะสามารถมอบประสบการณ์และความรู้ที่ดีให้ได้ตลอดการฝึกประสบการณ์ และเป็นที่ ๆเต็มไปด้วยการทำงานและมีผลงานดี ๆออกมาให้ได้ติดตามเสมอ.

เป้าหมายของอาชีพ

เป้าหมายคือการทำงานให้ดีขึ้น ไม่หยุดที่จะพัฒนาทั้งงานและตัวเอง และเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอผลงานที่ดีและสร้างสรรค์ผ่านการทำงานในสายนี้.

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566

รวมวันในการฝึกงาน

110

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0896850186,0929686048

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์จิตรเมธ ฉลองพันธรัตน์

เบอร์โทรอาจารย์

095-676-7844

LINE

pay_nalinthip

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram