นางสาวจุฑารัตน์ ทองหล่อ

Production

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

อังกอร์

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน

4

เหตุผลที่มาสมัคร

อยากได้ประสบการณ์แปลกใหม่จากพี่ๆเพิ่มเติมค่ะ

เป้าหมายของอาชีพ

นำไปต่อยอดด้านการทำโปรดักชัน มีวิชาติดตัวมากขึ้น

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

116

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0927071485

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์เกรียงไกร พละสนธิ

เบอร์โทรอาจารย์

LINE

koor39

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram