นางสาวชิษณุชา กันแก้ว

Production

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

คิม

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

การสื่อสารสื่อใหม่

4

เหตุผลที่มาสมัคร

เพราะว่ามีรุ่นพี่แนะนำและชื่นชอบผลงานหลายผลงานทั้งผลงาน MV และภาพยนตร์

เป้าหมายของอาชีพ

ต้องการเรียนรู้งานในกองถ่ายแบบคนทำงานจริงและอยากเรียนรู้งานผู้ช่วยผู้กำกับว่าแตกต่างจากที่อาจารย์สอนหรือไม่ อย่างไร

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

95

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทการฝึกงาน

รายวิชา

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0985423548

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์สุพรรณีี เบอร์แนล

เบอร์โทรอาจารย์

0891910264

LINE

0869121980

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram