นางสาวธิดารัตน์ ตรีธรรม

Creative

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

เชอรี่

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

การสื่อสารสื่อใหม่

4

เหตุผลที่มาสมัคร

เนื่องจากเป็นองค์กรที่สร้างสรรค์งานได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะบทละคร ซีรี่ส์ ภาพยนตร์ที่ครอบคลุม จึงต้องการที่จะเข้าไปเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์จากองค์กรที่จะสามารถสอนและให้ความรู้เพื่อพัฒนาฝีมือต่อไปได้

เป้าหมายของอาชีพ

ต้องการที่จะผลิตการเขียนบทละคร ซี่รี่ส์ หรือภาพยนตร์ออกมาเพื่อผลักดันวงการภาพยนตร์ของไทยให้มีความก้าวหน้าเรื่องบทมากยิ่งขึ้นให้แตกต่างไปจากเดิม นำเสนอมุมมองใหม่ๆของภาพยนตร์และสามารถที่จะสร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเรื่องของบทให้ดังได้ไกลถึงต่างประเทศในระดับทวีปเอเชียไปจนถึงระดับโลก

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

95

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทการฝึกงาน

หาประสบการณ์

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0982587002

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์สุพรรณณี เบอร์แนล

เบอร์โทรอาจารย์

0891910264

LINE

Cherry_sorder

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram