top of page

นางสาวพัชรวรรณ ศิริเลศ

Creative

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

แพร

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

ศิลปศาสตร์

เอกภาษาไทยประยุกต์ โทสื่อสารมวลชน

4

เหตุผลที่มาสมัคร

เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือและได้ลงมือทำงานจริงเชื่อในศักยภาพของคนในองค์กรที่จะทำให้ตัวเรามีความมั่นใจและกล้าที่จะลงมือทำ สิ่งสำคัญคือทำให้เราอยากจะค้นหาตัวเองและอยากได้ประสบการณ์ในการทำงาน เรียนรู้รูปแบบการทำงานในองค์กรและอยากพัฒนาความสามารถของตัวเองฝึกฝนตัวเองให้เก่งมากขึ้น

เป้าหมายของอาชีพ

ชอบผลงานที่โดเด่นของที่นี่ตำแหน่งสายงายนี้เป็นตำแหน่งที่สนใจสอดคล้องกับเป้าหมายของตัวเองที่อยากจะพัฒนาตนเอง จึงคิดว่าถ้าได้มาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้คงมีความท้าท้าย และทำงานอย่างมีความสุขสนุกสนานไปกับมัน

ผลงาน

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

109

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0836440067

อาจารย์ที่ปรึกษา

บุษกร โกมนตรี

เบอร์โทรอาจารย์

-

LINE

praewaa.pcw

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page