นางสาวลักขณา สุวรรณรัตน์

Production

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

เกด

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

4

เหตุผลที่มาสมัคร

หนูอยากพัฒนาฝีมือมากขึ้น เรียนรู้งานต่างๆในหน้าที่ต่างๆให้เก่งขึ้นเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในอนาคตค่ะ

เป้าหมายของอาชีพ

เป้าหมายในสายงานนี้น้องคิดว่า พอน้องฝึกเสร็จน้องอยากทำงานประจำเลย จะทำในตำแหน่งที่น้องฝึกเสร็จเลยก็ได้หรือตำแหน่งอื่นที่ทางบริษัทมอบหมายให้ค่ะ แต่ถ้าเป็นไปได้น้องอยากทำงานที่นี้ต่อเลยค่ะ

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565

รวมวันในการฝึกงาน

108

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0936618672

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัททิรา กลิ่นเลขา

เบอร์โทรอาจารย์

0860626431

LINE

0816175036

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram