top of page

นางสาวสุชาดา การกรณ์

Creative

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

มารวย

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

4

เหตุผลที่มาสมัคร

ดิฉันมีความสนใจในสายงานด้านนี้มาตั้งแแต่สมัยมัธยม แต่ด้วยหลาย ๆ ปัจจัยทำให้ไม่สามารถเลือกเข้าคณะที่เกี่ยวข้องกับสายงานนี้โดยตรงได้ ทำให้ดิฉันก็ยังขาดความรู้และประสบการณ์ในสายงานด้านนี้อีกมาก จึงความประสงค์ที่จะฝึกงานที่ Studio Commuan และบริษัทในเครือ เนื่องจากทางบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับสายงานด้านนี้โดยตรงและผลงานที่โดดเด่นมากมาย จึงเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการฝึกงานที่นี้จะทำให้ดิฉันได้เรียนรู้แและมีพัฒนาการในสายงานนี้ที่ดีขึ้น รวมถึงประสบการณ์และสังคมที่ได้จากการฝึกงาน จะเป็นตัวช่วยให้ดิฉันเตรียมความก่อนก้าวเข้าสู่วัยทำงานได้ ทั้งนี้ดิฉันยังมีความประสงค์ที่จะนำความรู้ทางภาษาไทยทั้งในด้านวิชาการ ด้านทักษะต่าง ๆ ไปพัฒนาองค์กรอย่างสุดความสามารถค่ะ

เป้าหมายของอาชีพ

ดิฉันมีความฝันค่ะว่าอยากทำงานเบื้องหลัง และอาชีพที่อยากทำมากที่สุด คือนักเขียนบทค่ะ ดิฉันจึงศึกษาความรู้ภาษาไทยทั้งด้านทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร รวมถึงสั่งสมประสบการณ์การเขียนบทในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการเขียนสคริปต์ เขียนบทภาพยนตร์สั้น เขียนบทโฆษณา ถึงแม้ใช้เวลาในการคิดนาน แต่ก็รู้สึกมีความสุขและสนุกไปกับทุกงานที่ได้สร้างสรรค์ออกมา จึงตั้งใจอย่างมากที่จะฝึกฝนอย่างเต็มที่เพื่อสั่งสมประสบการณ์และพัฒนาตนเองในสายงานนี้ให้มากขึ้น ดิฉันพร้อมรับทุกคำติชมและเรียนรู้ทุกข้อผิดพลาด เพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด ซึ่งหากได้รับโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานเขียนบทในรูปแบบต่าง ๆ จนมีประสบการณ์ที่มากขึ้นและมั่นใจว่าสามารถทำมันออกมาได้อย่างดี ดิฉันอยากมีงานเขียนบทละคร ซีรีส์หรือภาพยนตร์ที่เป็นผลงานของตนเองค่ะ

ผลงาน

https://drive.google.com/drive/folders/1t9LQEeNBkmm6E6Po6XYuNXSZIP1fpFhk
ในลิงค์ข้างต้นประกอบไปด้วย 1. PORTFOLIO และ 2. ผลงานการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น เมื่อสมัยปี 1 ดิฉันได้มีโอกาสจัดทำละครสั้นเพื่อแสดงในวันงานสถาปนาของคณะมนุษยศาสตร์ ปี 2562 โดยรับหน้าที่เป็นผู้กำกับการแสดงและเขียนบทละคร จำได้ว่าดิฉันรู้สึกมีความสุขและสนุกไปกับการคิดบทละคร การวางคาแรคเตอร์นักแสดง การคิดฉากประกอบ และการกำกับละเวทีมาก แต่ก็ไม่ได้มีโอกาสทำมันอีกเลย (เพราะโควิด 19) จนกระทั่งปี 4 ได้มีเพื่อนต่างมหาลัยชักชวนให้ร่วมสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นด้วยกัน ซึ่งเป็นการเขียนบทอย่างจริงจังครั้งแรก ในผลงานชิ้นนี้ดิฉันจึงมีส่วนรวมในการเขียน Screenplay และ Treatment รวมถึงใช้ทักษะทางด้านภาษาในการตรวจสอบคำ รูปแบบประโยค รวมถึงการใช้ภาษาให้ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทของบทละคร น่าเสียดายที่ถึงบทละครสั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถูกรับเลือกให้สร้างเป็นหนังสั้น แต่ประสบการณ์ในครั้งนั้นก็ทำให้เห็นว่าการสร้างหนังสั้นเรื่องหนึ่งมีกระบวนการจัดทำที่เป็นลำดับขั้นตอน แตกต่างจากละครสั้นที่ดิฉันทำตอนปี 1 ที่คิดอะไรได้ก็ขีดเขียนใส่ลงไปในกระดาษปะปนกันไปอย่างไม่เป็นระบบระเบียบ นอกจากนี้ดิฉันยังมีผลงานการผลิตสื่อโฆษณาให้กับสินค้าที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเอง ซึ่งรับหน้าที่ครีเอทรูปแบบของโฆษณา เขียนสคริปต์ และตัดต่อวิดีโอ หากสนใจสามารถดูผลงานประเภทเขียนและวิดีโอเพิ่มเติมได้เพียงสแกนคิวอาร์โค้ดในพอร์ตโฟลิโอค่ะ

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566

รวมวันในการฝึกงาน

121

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0874708952

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ

เบอร์โทรอาจารย์

0843288822

LINE

maruay_11

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page