นางสาวสุมิตรา กุลโกวิท

Equipment

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

เกตุ

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

วิทยาการจัดการ

นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

4

เหตุผลที่มาสมัคร

อยากได้ประสบการณ์จากการทำงานที่นี่ แล้วที่นี่ก็มีตำแหน่งที่อยากทำ และชอบผลงาน ดิฉันเชื่อว่าดิฉันสามารถทำตำแหน่งที่เลือกได้เป็นอยากดีและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่าง

เป้าหมายของอาชีพ

อยากได้ประสบการณ์ เพื่อไปต่อยอดและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น
และอยากทำงานในสายอาชีพนี้

ผลงาน

เคยประสานงานทางด้าน call center ในงานรักปริญญาของมหาวิทยาลัยถ่ายหนังประกวด
จัดสัมมนาให้กับน้องปี1และ 2

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566

รวมวันในการฝึกงาน

517

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพุธที่ 5 มีนาคม 2568

ประเภทการฝึกงาน

รายวิชา

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0821719255

อาจารย์ที่ปรึกษา

เยาว์ภา บัวเวร

เบอร์โทรอาจารย์

0855071991

LINE

gad624552024

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram