นางสาว นภัสสร เอมาวัฒน์

Creative

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

กัน

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน

4

เหตุผลที่มาสมัคร

เพราะว่าที่นี่มีการทำงานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานผลิตภาพยนตร์ ซีรี่ส์ โฆษณา เลยคิดว่าถ้ามาฝึกงานที่นี่ต้องได้รับประสบการณ์และความรู้ที่สามารถพัฒนาตนเองได้แน่ๆค่ะ

เป้าหมายของอาชีพ

อยากทำงานในด้านCreative เป็นคนนักเขียนบทที่มีความสามารถที่หลากหลายและแปลกใหม่ไม่เหมือนใครและเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

116

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0647063088

อาจารย์ที่ปรึกษา

เกรียงไกร พละสนธิ

Facebook

เบอร์โทรอาจารย์

LINE

gungun9379

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram