top of page

นายจีรวัฒน์ มณีกูล

Production

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

จี

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์

4

เหตุผลที่มาสมัคร

เพราะว่าผมชอบผลงานจากทางค่ายมากครับ ที่เป็นการทำเอ็มวี ซึ่งผมนั้นชื่นชอบเพลงอยู่แล้ว ทำให้รู้สึกที่แห่งนี้นั้นเหมาะกับผมครับ

เป้าหมายของอาชีพ

ผมนั้นมีเป้าหมายที่ว่าจะได้กำกับเอ็มวีเพลงหรือกำกับหนังภายใน1ปีหลังเรียนจบครับ และอีกเป้าหมายนึงคือได้ออกไปทำงานสายนี้ ที่ต่างประเทศได้ครับ โดยประเทศที่เป็นเป้าหมายสำหรับสายงานนี้ของผมคือประเทศญี่ปุ่นครับ

ผลงาน

https://mikuza958.wixsite.com/portfoliojeerawat ลิงค์นี้เป็นผลงานโดยรวมของผมครับ อาจจะมีผลงานน้อยเพราะทางมหาวิทยาลัยผมนั้นเจอปัญหาทางโควิด-19 จึงทำให้ผลงานน้อยลงอย่างมากครับ

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

116

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

094-487-188

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ชญานิษฐ์ วงษ์ทองดี

เบอร์โทรอาจารย์

092-553-2459

LINE

0898846722

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page