นายธนกร วรศีตกาลกุล

Production

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

อู๋

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

คณะการสื่อสารมวลชน

ศิลปะการละคร

4

เหตุผลที่มาสมัคร

เพราะได้เห็นศักยภาพการทำงานผ่านการโปรโมททางเพจ Facebook Studio Commuan สามารถรับรู้ถึงกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ประกอบกับบุคลากรมากความสามารถที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราว ภาพ แสง สี เสียง โดยโน้มน้าวใจให้เราอยู่กับผลงานได้ ไม่เพียงแต่คัดเลือกนักแสดงที่เหมาะสมกับตัวละครแต่ยังสะท้อนถึงความสามารถในการกำกับและทีมงานที่คอยสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทำให้เราอยากจะพัฒนาการทำงานของตนเองอยู่ตลอดเวลาและมีความเชื่อมั่นว่าหากเราได้เข้ารับการฝึกงานที่นี่จะทำให้ได้เรียนรู้หลายๆอย่างมากขึ้น และการทำงานภายในพื้นที่บ้านเกิดเมืองนอนสามารถให้ความสำคัญกับครอบครัวและการงานได้อย่างเท่าเทียม อัพเดตสถานการณ์ภายในขอบเขตพื้นที่ได้รวดเร็ว ลงศึกษาพื้นที่ได้อย่างคล่องตัว กระบวนการทำงานที่ลดขั้นตอนและเป็นสากล มีการปรับตัวร่วมกับสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีทำให้มีความครอบคุลมในการทำงานและเข้าถึงผู้รับสารได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของอาชีพ

อยากจะเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทั้งหมดเกี่ยวกับการทำโปรดักชั่น อาจจะเริ่มที่ดูแลรักษาอุปกรณ์หรือทำงานตามคำสั่งตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงานนอกแผนกในกรณีที่งานหลักได้อัพเดตความคืบหน้าไปแล้ว สามารถทำงานตามความต้องการของผู้กำกับได้ รับและส่งสารได้อย่างครบถ้วน ลองผลิตสื่อและเรียนรู้ธุรกิจประเภทการทำสื่อภาพยนตร์ อยากมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ชัดเจนและเหมาะสมกับความชื่นชอบของตนเอง พร้อมกับเป็นหนึ่งในทีมงานที่สร้างผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ เราอยากจะได้ประสบการณ์การทำงานจริงๆเจอความกดดันและก้าวผ่านอุปสรรคในการทำงาน การเข้าพบปะสังคมพร้อมทั้งอารมณ์และการสื่อสารความต้องการด้วยความชำนาญเป็นมืออาชีพ ตนเองมีความสามารถด้านการกำกับบนเวที
ก็อยากจะได้ความสามารถอื่นๆที่สนับสนุนต่อการทำงานโดยรวม เช่น มีทักษะการตัดต่อเป็นพื้นฐานก็อยากจะรู้วิธีการเล่าเรื่องผ่านการตัดต่อและเรียบเรียงเรื่องราวให้ดียิ่งขึ้น การเขียนบทก็อยากจะรับรู้มุมมองอื่นๆผ่านการตีความของผู้รับชมการที่สารได้ถูกสื่อไปอย่างครบถ้วนรวมถึงกระบวนการทำงานต่อบทที่เราเขียน

ผลงาน

ผลการทำงานที่โดดเด่นและตรงสายการทำงาน Production รวมถึงยังครอบคลุมการทำงานประเภทอื่นๆ เช่น Equipment ในฝั่งการทำงาน Light&Sound ,Post Production การตัดต่อ VDO
,Marketing หรือ การสร้างบรรยากาศจากฝ่าย House&Display

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Z-LAM8kUyzVHLetO9f2uS9FXo906b9gF

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

102

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทการฝึกงาน

รายวิชา

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0823915545

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกานต์ ลิมปิติ

เบอร์โทรอาจารย์

0-5394-2703-4

LINE

wins1112

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram