นายปิยะรักษ์ อินต๊ะวงค์

Creative

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

โฟน

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

2

เหตุผลที่มาสมัคร

Test

เป้าหมายของอาชีพ

Test

ผลงาน

Test

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

23

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565

ประเภทการฝึกงาน

รายวิชา

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0909276392

อาจารย์ที่ปรึกษา

ไม่มี

Facebook

เบอร์โทรอาจารย์

ไม่มี

LINE

phonejr195

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram