top of page

นายวุฒิวัฒน์ จรัสพัฒนธรณ์

Post Production

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

แม็ก

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

นิเทศศาสตร์

ภาพยนตร์ดิจิทัล

4

เหตุผลที่มาสมัคร

คำม่วนมีการทำงานที่หลากหลาย ทั้งในส่วนของภาพยนตร์,ภาพยนตร์สั้น,ซีรีส์,Music Video และผลงานอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งผลงานแต่ละชิ้นของคำม่วนล้วนแต่มีเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร ทำให้ผมอยากทำงานร่วมกับคำม่วน เพราะผมเชื่อว่าผมจะสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งในด้านของ Color Grading รวมไปถึงด้านการทำงานอื่น ๆ ของตนเองได้ครับ และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมจะสามารถนำความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ผ่านมาของตนเองมาช่วยเหลืองานของคำม่วนได้ไม่มากก็น้อยครับ

เป้าหมายของอาชีพ

เป้าหมายในสายงานทางด้าน Colorist ในอนาคต ผมอยากที่หางานในด้านนี้ทำงานต่อไปหลังจากเรียนจบ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นงานในวงการใดก็ตามทั้ง Music Video โฆษณา หรือภาพยนตร์ โดยหลังจากที่ทำงานมาได้สักระยะหนึ่ง (โดยประมาณ 2 ปี) หลังจากนั้นผมมีความต้องการที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก ไม่ว่าจะเป็นทั้งในหรือต่างประเทศ โดยหลังจากที่เรียนจบอยากที่จะทำงานในสายงานนี้ต่อไป และสิ่งที่ผมหวังเอาไว้มากที่สุดคืออยากจะเป็นอาจารย์สอนทางด้านนิเทศศาสตร์ ควบคู่ไปกับการทำงานทางด้าน Colorist ครับ

ผลงาน

ผมมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วในด้านการทำ Color Grading โดยการใช้โปรแกรม Davinci Resolve รวมไปถึงการทำ Color Grading บนโปรแกรม Premiere Pro สามารถชมผลงานต่าง ๆ ของผมผ่านทางเว็บไซต์ของผมได้เลยนะครับ ขอบคุณครับ

https://mrmaxrajabopit.wixsite.com/max-wutthiwat

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566

รวมวันในการฝึกงาน

109

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

086-833-5852

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์อรพรรณ สุนทรกลัมพ์

เบอร์โทรอาจารย์

097-446-5646

LINE

0868335852

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page