top of page

นายสุมงคล สีพาชัย

Production

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

หนึ่ง

arrow&v
Comfirm

เกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

นิเทศศาสตร์

การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

3

เหตุผลที่มาสมัคร

ผมอยากทำงานเป็นผู้ช่วยผู้กำกับและอยากร่วมกับเหล่าบรรดาพี่ๆที่มีประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างทักษะและต่อยอด และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อไปในอนาคต

เป้าหมายของอาชีพ

ผมอยากฝึกงานเป็นผู้ช่วยผู้กำกับ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดในการทำงานด้านภาพยนตร์ต่อไปในอนาคต และจะนำความรู้ที่ได้มาช่วยและแชร์ความรู้ให้เพื่อนในสาขาอีกด้วย

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566

รวมวันในการฝึกงาน

88

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566

ประเภทการฝึกงาน

รายวิชา

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0615485685

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.นิภากร กำจรเมนูกูล

เบอร์โทรอาจารย์

0815549464

LINE

06154565

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page