นาย ณัฐสาร นำบุญจิตร

Production

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

อัพเปอร์

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

ศิลปศาสตร์

นิเทศศาสตร์บรูณาการ

4

เหตุผลที่มาสมัคร

อยากศึกษาการทำงานของสตูดิโอคำม่วน เพื่อให้เกิดประโชนย์ต่อตนเอง

เป้าหมายของอาชีพ

อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำในสายProduction

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

109

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0971803982

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์

Facebook

เบอร์โทรอาจารย์

0886199289

LINE

ืnathasan

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram