top of page

นาย นฤเทพ สุพัฒน์

Management

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

ภูมิ

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

วิทยาการจัดการ

นิเทศศาสตร์

4

เหตุผลที่มาสมัคร

ต้องพัฒนาฝีมือและได้รับประสบการณ์จริงจากบริษัทที่มีคุณภาพและเติบโตพัฒนาไปพร้อมๆกับบริษัท

เป้าหมายของอาชีพ

ต้องการที่จะเป็นผู้กำกับในการทำสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น Mv,ภาพยนตร์,ฯลฯ เพื่อให้ตนเองไม่หยุดอยู่กับที่และได้ลองสิ่งใหม่ๆ

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

109

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทการฝึกงาน

หาประสบการณ์

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0943056190

อาจารย์ที่ปรึกษา

ศุภทัต แดงเครื่อง

เบอร์โทรอาจารย์

0897599009

LINE

maserangel

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page