นาย บรรณวิชญ์ จงสุทธนามณี

Creative

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

วิทยื

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

มนุษยศาสตร์

นิเทศศาสตร์

4

เหตุผลที่มาสมัคร

เพราะ ชอบคลิปสอน ACADEMUAN ดูแล้วเข้าใจง่ายเลยคิดว่าเป็นสตูดิโอที่จะช่วยให้ผมสามารถพัฒนาฝีมือด้านการเขียนบทได้ครับ

เป้าหมายของอาชีพ

ได้ประสบการณ์และพัฒนาฝีมือด้านการเขียนบท

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

92

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทการฝึกงาน

รายวิชา

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

099-782-0091

อาจารย์ที่ปรึกษา

นางนัดดาวดี นุ่มนาค

Facebook

เบอร์โทรอาจารย์

0-2940-7324

LINE

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram