นาย อภินัทธ์ สุขขวัญ

Management

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

ซีม

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

4

เหตุผลที่มาสมัคร

ประทับใจผลงานของทางสตูดิโอคำม่วน โดยเฉพาะภาพยนตร์เรื่อง ดิว ไปด้วยกันนะ กระผมเลยอยากจะฝึกงานกับทางสตูดิโอคำม่วน และคิดว่าตัวกระผมเองมีประสบการณ์และศักยภาพมากพอที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับทางบริษัท

และอีกอย่าง ส่วนตัวกระผมเองชื่นชอบจังหวัดเชียงใหม่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว พอมีโอกาสในการหาที่ฝึกสหกิจก็เลยอยากลองออกจาก comfort zone ของตัวเองดู / ขอบคุณครับ

เป้าหมายของอาชีพ

เป้าหมายของกระผมคือการได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในสายงานที่บางอย่างในห้องเรียนไม่มีให้ และคิดว่าคงได้ทักษะและประสบการณ์ที่ดีจากบริษัทสตูดิโอคำม่วนอย่างแน่นอน

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565

รวมวันในการฝึกงาน

108

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0918463872

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัททิรา กลิ่นเลขา

เบอร์โทรอาจารย์

0860626431

LINE

seamseam19

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram