นิธิพัทธ์ เหลือทรัพย์สุข

Production

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

เค

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

นิเทศศาสตร์

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

4

เหตุผลที่มาสมัคร

ผมมองเห็นถึงความมั่นคงและเล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ในการต่อยอดกับวิชาชีพ ผมมั่นใจว่าที่นี้จะพัฒนาให้ผมเป็นหนึ่งทรัพยากรในอุตสาหกรรมสื่อที่มีคุณภาพได้ครับ

เป้าหมายของอาชีพ

ผมอยากให้คนอื่นมองผลงานของผมแล้วนำไปเป็นแรงบันดาลใจ เหมือนที่ผมเคยมองผลงานของพี่ ART DIRECTOR คนอื่นเป็นแรงบันดาลใจ ผมมองว่ามันคือการสร้างทรัพยากรในอุตสาหกรรมสื่อที่มีคุณภาพครับ

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566

รวมวันในการฝึกงาน

109

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0840337882

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ชาญวิทย์ พรหมพิทักษ์

เบอร์โทรอาจารย์

0841600780

LINE

nithizzz

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram