นิพพิชฌน์ ศุภศิริโภคา

Production

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

นิก

arrow&v
Comfirm

Emerson College

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

Visual and Media Arts

-

4

เหตุผลที่มาสมัคร

เหตุที่อยากใึกงานที่นี่เนื่องจาก Studio Commuan เป็นบริษัทที่เปิดรับคนรุ่นใหม่ มีความทันสมัยและมีผลงานเป็นที่รู้จัก ร่วมถึงผมเองก็ต้องการหาประสบการณ์การทำงานกองในระดับมืออาชีพ

เป้าหมายของอาชีพ

มีเป้าหมายเป็นผู้กำกับภาพยนต์

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565

รวมวันในการฝึกงาน

44

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

ประเภทการฝึกงาน

หาประสบการณ์

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0813552755

อาจารย์ที่ปรึกษา

Luis Arnias

เบอร์โทรอาจารย์

-

LINE

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram