top of page

นุจจรินทร์ หิตปราณีต

Production

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

แยม

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นิเทศศาสตร์ เอกภาพยนตร์

3

เหตุผลที่มาสมัคร

เหตุผลที่อยากฝึกงานกับบริษัทสตูดิโอคำม่วนเพราะว่า สตูดิโอคำม่วนเป็นบริษัทผลิตสื่อที่มีคอนเทนต์หลากหลาย มีผลงานที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ ซึ่งส่วนตัวอยากลองทำงานในรูปแบบที่หลากหลายไม่เฉพาะแค่ภาพยนตร์ และก็ติดตามหลายๆผลงานของทางบริษัทอยู่แล้ว เมื่อมีโอกาสหาที่ฝึกงานสตูดิโอคำม่วนจึงเป็นลิตส์แรก ๆ ในใจ และอยากมีโอกาสร่วมงานกับพี่มะเดี่ยวสักครั้ง เพราะเป็นผู้กำกับอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถและอยากเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริงจากพี่ ๆ สตูดิโอคำม่วน

เป้าหมายของอาชีพ

เป้าหมายในการเป็นผู้ช่วยผู้กำกับคือสามารถยึดสายงานนี้เป็นอาชีพที่เลี้ยงดูตนเองได้ และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในงานอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม

ผลงาน

ผลงานที่เคยทำในมหาวิทยาลัย ส่วนมากจะเป็นคนคิดไอเดียในการทำงานต่าง ๆ และนำเสนอเพื่อน ๆ ซึ่งเคยทำทั้งในส่วนของการเขียนบท Producer ผู้กำกับ ผู้ช่วยผู้กำกับ Camera man ทำ Post-Production ในส่งนของการตัดต่อ และColor grading สามารถดูผลงานต่าง ๆ ได้ในนี้เลยค่ะ

https://drive.google.com/drive/folders/1OzmRZSdXGH5dwq4OFCO3a9LmyPV6nr9o (อันนี้จะเป็นงานเขียนบท และPortfolio รวมรูปภาพการทำงานในส่วนต่าง ๆ )

https://youtu.be/BsRe_i5gWtU (อันนี้เป็นงานภาพยนตร์สั้นรณรงค์ภัยอันตรายจากอินเทอร์เน็ต เป็น ตัวอย่างผลงานในส่วนของการกำกับ และตัดต่อ)

https://drive.google.com/file/d/15AeNYS8wsL3r7JVvm9HqMA_r3FK9PyG3/view?usp=drivesdk (เป็น MV ที่ทำในวิชา Art director for film ซึ่งเป็น Producer และทำในส่วนของ Post Production ทั้งหมด ทั้งตัดต่อและColor grading )

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566

รวมวันในการฝึกงาน

98

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566

ประเภทการฝึกงาน

รายวิชา

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0626185548

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ฐิติยา พจนาพิทักษ์

เบอร์โทรอาจารย์

LINE

Yam.nh

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page