ปกรณ์ จาฤก

Equipment

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

ปอน

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

นิเทศศาสตร์

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

4

เหตุผลที่มาสมัคร

คิดว่าพวกพี่ๆสามารถสอนงานและอุดข้อผิดพลาดในการทำงานของผมได้และอีกเหตุผลคือ ต้องการเรียนรู้และเข้าใจในสายงานของ Production มากกว่านี้

เป้าหมายของอาชีพ

อยากเปิด Production Houseกับเพื่อนๆทำรายการบนแพลตออนไลน์

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566

รวมวันในการฝึกงาน

109

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0969952561

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ชาญวิทย์ พรหมพิทักษ์

เบอร์โทรอาจารย์

0841600780

LINE

@got1nw

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram