ปฏิพัทธ์ น้อยพันธ์

Creative

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

ฮาร์ท

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

การสื่อสารมวลชน

ศิลปะการละคร

4

เหตุผลที่มาสมัคร

อยากเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานและศึกษากระบวนการทำงานกับคำม่วนเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานสายงานนี้ในอนาคต

เป้าหมายของอาชีพ

เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ คอยพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพื่อการสร้างผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ รวมถึงแสดงความเป็นตัวเองออกมา

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

102

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทการฝึกงาน

รายวิชา

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0931788353

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.ศิวพร สุกฤตานนท์

Facebook

เบอร์โทรอาจารย์

0930723344

LINE

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram