ปรียนันท์ วีรุตมวิโรจน์

Production

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

อุ้ม

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

ศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร์

ออกแบบสื่อสาร

4

เหตุผลที่มาสมัคร

อยากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานในสายงานด้าน Production อย่างแท้จริง เพราะตลอดการเรียนอาจยังไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างแท้จริงว่าการทำงานด้าน Production ที่เขาทำกันอย่างมืออาชีพนั้นควรที่จะทำอย่างไร ตลอดมาทำจากสิ่งที่เคยเห็นจากรุ่นพี่หรือร่วมงานรุ่นพี่ และอยากทำมากที่สุดคือการทำโค้ชแอคติ้งนักแสดง หรือการเขียนบท เป็นสิ่งที่หนูหลงไหลและอยากเรียนรู้เพิ่มเติมจาก Studio Commuan

เป้าหมายของอาชีพ

เป้าหมายของสายงานด้านนี้ของหนูคือได้ผลิตภาพยนตร์ของตนเอง และนำสิ่งที่ได้ประสบการณ์และการเรียนรู้จากที่ได้ทำงานและฝึกงานในครั้งนี้ไปใช้ประโยชชน์โดยการส่งต่อรุ่นน้องหรือกลับไปให้ความรู้กับรุ่นน้องเสริมเพิ่มเติมจากสิ่งที่น้องๆเรียน อยากแบ่งปันประสบการณ์ให้ผู้อื่นได้รับรู้ เพราะในปีตนเองนั่นค่อยมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากรุ่นพี่เนื่องจากโควิดเลยอาจทำให้สิ่งที่เรียนนั้นตกหล่นไปบ้างอยากที่จะมาเก็บประสบการ์์และพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกๆสิ่ง

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

95

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทการฝึกงาน

รายวิชา

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0832327837

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตร แก้วภักดี

เบอร์โทรอาจารย์

0871758493

LINE

aoom_preeyanan

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram