ปวริศา คำจร

Production

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

ไอซ์

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

คหกรรมศาสตร์

ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

4

เหตุผลที่มาสมัคร

เพราะว่าทางบริษัทมีชื่อเสียงจึงอยากเข้ามาฝึกงาน และอยากหาประสบการณ์ การทำงานใหม่ๆ ได้ฝึกทักษะที่เรียนมาและอยากพัฒนาทักษะด้านนี้ให้มีประสบการณ์มากขึ้น จึงเลือกที่จะมาฝึกงานที่นี่ค่ะ

เป้าหมายของอาชีพ

เป้าหมายของฉันในสายงานนี้ คือทำให้มีความคิดที่เติบโตขึ้นได้ใช้ความท้ายทายใหม่ๆ และได้ทำงานร่วมกับคนที่มีความสามารถคนที่ทำงานเก่งๆในสายงานนี้ และอยากนำเอาประสบการณ์ในสายงานนี้ ไปต่อยอดกับธุรกิจที่จะทำในอนาคตค่ะ

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

112

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0994486016

อาจารย์ที่ปรึกษา

เกชา ลาวงษา

เบอร์โทรอาจารย์

0971405304

LINE

0994486016

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม

Studio Commuan.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram